+30 23410 64246

+30 23410 64246

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΤΣΙ

ΚΟΤΣΙ_ΧΟΙΡΙΝΟ

Προψυγμένο χοιρινό κότσι Προψηγμένο προϊόν χοιρινού κρέατος το οποίο έχει υποστεί αποστείρωση.